logo

Utställare 2022

OBS! Detta är utställare från 2022. Utställarna för 2024 kommer att läggas ut i början av februari.


Monter Utställare Beskrivning
B:01 Äldrekontakt
Äldrekontakt är en ideell förening som hjälper äldre ur ofrivillig ensamhet och social isolering. Vårt koncept är enkelt: istället för att äldre sitter ensamma i varsin lägenhet hjälper vi dem att lära känna varandra över en fika. Vi skapar mindre grupper av äldre som får hjälp att träffas regelbundet med hjälp av våra volontärer.

Vi vänder oss till personer äldre än 75 år som bor ensamma i ordinärt boende, börjar få svårigheter att ta sig ut på egen hand och känner att vänskapskretsen börjar tunnas ut. I praktiken hjälper vi de allra äldsta då medelåldern på de vi hjälper är 87 år. Vi kompletterar andra aktörers verksamhet genom att hjälpa de som inte längre kan ta sig till exempelvis träffpunkter, soppluncher och andra senioraktiviteter.

Välkommen förbi vår monter för att prata mer om hur vi kan samverka för att hjälpa fler äldre ur ofrivillig ensamhet!
Besökare Utställare