Hjultorget är en hjälpmedelsmässa som hålls på Kistamässan den 15-16 maj 2024.

Hjultorgets signum har sedan starten 1984 varit att besökarna kan prova, känna och klämma på det som hjälpmedelsmarknaden erbjuder. Mässan vänder sig till besökare som är hjälpmedelsanvändare med en aktiv livsstil, deras anhöriga samt de som förskriver eller på annat sätt arbetar med hjälpmedel för en aktiv livsstil.

Utställarna på Hjultorget har generellt varit mycket nöjda med de senaste mässorna, framför allt med att de når de rätta målgrupperna – aktiva hjälpmedelsanvändare och förskrivare.

Många användar- och yrkesgrupper möts på Hjultorget, vilket ger bra tillfälle till erfarenhetsutbyte mellan:

  • Hjälpmedelsanvändare
  • Fysioterapeuter
  • Arbetsterapeuter
  • Förskrivare
  • Tillverkare och försäljare av hjälpmedel
  • Bil- och bostadsanpassningsföretag
  • Personal som hanterar hjälpmedel, bil- och bostadsanpassning

Några utställare om Hjultorget 2018:

“Mycket trevlig mässa, kul med olika aktiviteter.” Coloplast

“Bra kontakt och direktuppföljning av arrangörerna under mässdagarna.” TeamOlmed

“Mkt bra och varierat utbud av utställare!” RTP

“Jag tyckte det var en väldigt härlig mässa! Trevliga/glada människor, både utställare som besökare, välkomnande, mysig och allmänt god stämning! Jag passade på att fråga besökarna hur de upplevde dagen och alla hade en positiv syn på utställningen.” Samtrans

 

Mer information för dig som vill ställa ut: Monterinformation och priser »