Hjultorget är en hjälpmedelsmässa som hålls på Kistamässan den 15-16 maj 2024.

Mässans öppettider är:
Onsdag 15 maj kl. 9.00–17.00
Torsdag 16 maj kl. 9.00–16.00

Inflyttning på mässan sker tisdag den 14 maj kl. 7.00–22.00.

Alla utställare behöver registrera sig för att få ett utställarkort, som gäller både under inflyttningen och under mässdagarna.  Till registreringen »

Hjultorgets signum har sedan starten 1984 varit att besökarna kan prova, känna och klämma på det som hjälpmedelsmarknaden erbjuder. Mässan vänder sig till besökare som är hjälpmedelsanvändare med en aktiv livsstil, deras anhöriga samt de som förskriver eller på annat sätt arbetar med hjälpmedel för en aktiv livsstil.

Utställarna på Hjultorget har generellt varit mycket nöjda med de senaste mässorna, framför allt med att de når de rätta målgrupperna – aktiva hjälpmedelsanvändare och förskrivare.

Många användar- och yrkesgrupper möts på Hjultorget, vilket ger bra tillfälle till erfarenhetsutbyte mellan:

  • Hjälpmedelsanvändare
  • Fysioterapeuter
  • Arbetsterapeuter
  • Förskrivare
  • Tillverkare och försäljare av hjälpmedel
  • Bil- och bostadsanpassningsföretag
  • Personal som hanterar hjälpmedel, bil- och bostadsanpassning

Några utställare om Hjultorget:

”En jämn blandning mellan yrkesverksamma och användare av hjälpmedel”

“Väl organiserat evenemang, mycket tydlig kommunikation rakt igenom från er sida.”

”Toppenbra arrangerat! Bra mix av brukare och förskrivare (proffs). Två dagar med såväl glädje som action.”

“Bra kontakt och direktuppföljning av arrangörerna under mässdagarna.” 

“Jag tyckte det var en väldigt härlig mässa! Trevliga/glada människor, både utställare som besökare, välkomnande, mysig och allmänt god stämning! Jag passade på att fråga besökarna hur de upplevde dagen och alla hade en positiv syn på utställningen.” 

 

Mer information för dig som vill ställa ut: Monterinformation och priser »