Hjultorget ordnas av RG Aktiv Rehabilitering.

RG arbetar för att öka livskvaliteten för människor som lever med sviterna efter en skada eller sjukdom.

RG:s fokus är att inspirera personer med ryggmärgsskada, eller liknande förutsättningar, att maximera sin självständighet genom träning.