Hjälpmedelsmässan Hjultorget anordnas av medlemsföreningen RG Aktiv Rehabilitering (RG). RG fungerar som en bro mellan vården och vardagen för personer med ryggmärgsskada eller de med liknande fysiska funktionsnedsättningar. Genom metoden Aktiv Rehabilitering inspirerar vi våra medlemmar till att ta makten över sitt eget liv, fysiskt, psykiskt och socialt. Läs mer om föreningen på vår hemsida www.rgaktivrehab.se.

Hjultorget genomfördes för första gången år 1982 av Personskadeförbundet RTP. Man tyckte att hjälpmedelsanvändarna inte hade tillräckligt bra möjligheter att se och testa de olika produkterna som fanns på marknaden.

RG och Personskadeförbundet RTP har haft ett samarbete i många år när det gäller genomförandet av Hjultorget. År 2010 flyttades Hjultorget till Kistamässans lokaler och gjorde en nystart. Idag är RG ensam anordnare av Hjultorget.