Sirius Omsorg Holding AB

Sirius har sedan 1966 administrerat och utfört resor för personer med särskilda behov. I våra tjänster ingår skol- och arbetsresor samt rullstolstaxi och sjukresor via färdtjänsten. Besök vår monter och träffa vår fantastiska personal som berättar mer om oss.

Samtrans Omsorgsresor AB

Samtrans har 30 års erfarenhet av att utföra, administrera och samordna resor för personer med särskilda behov. I våra bilar åker du med specialutbildade förare, i särskilt anpassade fordon. Vi finns i hela Stockholms län samt delar av Uppland och Sörmland.

AH Utbildning

AH är ett utbildningsföretag.
AH består främst av Anna Hallgren som är utbildad socionom, sexual pedagog och sexolog.
AH utbildar, föreläser och handleder mestadels inom området sexualitet och funktionshinder och rörelsehinder
Föreläser även inom bemötande, möten mellan människor, att leva med personlig assistans, att jobba som personlig assistent, samt vara förälder till barn med funktionshinder och rörelsehinder
I AH monter kommer man finna information kring sexualitet och funktionshinder och rörelsehinder, samt tips på olika sexhjälpmedel som underlättar för att kunna utöva och uppleva sexuell njutning på egenhand eller ihop med annan person.