Turebergsskolan

Vi presenterar vår skolverksamhet på RN-enheten för barn med rörelsenedsättning i årskurs F-9.

Svenska Service- och Signalhundsförbundet

Hundar som hjälper barn med funktionsnedsättning att leka och hitta på BUS!

Välkommen till SoS monter där du träffar assistanshundar som gör det omöjliga möjligt men också smarta hundar som kan visa trix och hitta på BUS. Instruktörer och förare finns på plats att svara på alla olika hundfrågor och även visa hur assistanshunden jobbar.

Svenska Service- och Signalhundsförbundet utbildar personer med funktionsnedsättning att träna sina egna hundar till internationellt certifierade assistanshundar. SoS driver också BUS projektet som ger barn med funktionsnedsättning möjlighet att leka på lika villkor med hjälp av familjehunden.

Taxi Stockholm Sirius

I våra tjänster ingår skol- och arbetsresor samt rullstolstaxi och sjukresor via färdtjänsten. Besök vår monter och träffa vår fantastiska personal som berättar mer om oss.

Primass AB

Vi är ett tidrapporteringssystem för personlig assistans. Schema, tidrapportering, E-RÄK till Försäkringskassan med mera. Säljer till assistansanordnare och egna arbetsgivare som ett digitalt hjälpmedel för rapportering av assistanstimmar till Försäkringskassa, kommun och landsting.