logo

Funkisfamiljen

Funkisfamiljen är en illustrerad barnboksserie för barn 6-9 år om barns tankar om livets stora frågor som till exempel bemötande, ovisshet och utsatthet, samt hur det kan vara att växa upp i en funkisfamilj. Böckerna är skrivna av Anna Pella och illustrerade av Anna Forsmark och ges ut på Libris förlag. Anna Pella utsågs till Folke Bernadotte Stiftelses stipendiat 2020 och 2021 för sitt arbete om och för barn med funktionsnedsättning och deras syskon.

Besökare Utställare