logo

Wellspect HealthCare

Wellspect HealthCare, företaget som står bakom tappningskatetern LoFric® och tarmirrigationssystemet Navina™ Systems. Vår passion är att göra verklig skillnad varje dag för alla som är i behov av våra produkter och tjänster. Det är därför som varje lösning som är försedd med namnet Wellspect HealthCare för med sig den trygghet och pålitlighet som bygger på mer än 30 års erfarenhet av livsförbättrande funktionalitet. Som en del av vårt kontinuerliga arbete med att minimera vår miljöpåverkan drivs vår produktionsanläggning i Sverige med grön el. Mer information finns på wellspect.se.
Välkommen till monter F:01B, och se vår allra senaste nyhet i LoFric familjen, LoFric Elle.

 

Besökare Utställare