logo

Personskadeförbundet RTP

Personskadeförbundet RTP är en ideell organisation vars målsättning är att alla ska ha möjlighet att delta i livet på lika villkor. Vi bedriver påverkansarbete och ger information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik- olycksfalls eller polioskada samt deras närstående.

Till oss kan du vända dig för att få kontakt med människor som är, eller har varit, i en liknande situation. Besök oss på www.rtp.se.

Besökare Utställare