logo

Kompis Assistans

Kompis Assistans är en medlemsägd ekonomisk förening bildad 1995 av anhöriga till assistansberättigade, och vi är verksamma i stora delar av landet. Du som medlem har möjlighet att påverka de beslut som rör föreningens utveckling. Vi är personliga assistenter till barn, unga och vuxna som är i behov av och är berättigade till våra tjänster. All eventuell vinst återinvesteras i verksamheten.

Besökare Utställare