Camp Pro Ortopedteknik

I montern ställer Camp Pro Ortopedteknik ut tillsamman med Svenska Parasportakademin.

I vår monter har du möjlighet att få:

  • Träffa ortopedingenjörer och ortopedtekniker och få veta mer om hur olika ortopedtekniska hjälpmedel/utrustningar kan bidra till att optimera din funktion och prestation.
  • Information om Svenska Parasport Akademin och hur vi arbetar tillsammans för att skapa en samverkansmiljö mellan akademin, företag, idrottsrörelsen, rehabiliteringssektorn och samhället med målsättningen att främja och öka möjligheterna för ett hållbart, livslångt och lustfyllt fysiskt aktivt liv för personer som använder rullstol eller behöver ortopedtekniska hjälpmedel
  • Veta mer om vilken forskning vi bedriver inom Svenska Parasport Akademin så som hur kan ergonomin/utrustningen optimeras utifrån individens behov och förutsättningar så att exempelvis belastningen i skuldra och säte minimeras under rullstolskörning.
  • Träffa och prata med forskare som arbetar inom Svenska Parasport Akademin.