Äldrekontakt

Äldrekontakt är en ideell förening som hjälper äldre ur ofrivillig ensamhet och social isolering. Vårt koncept är enkelt: istället för att äldre sitter ensamma i varsin lägenhet hjälper vi dem att lära känna varandra över en fika. Vi skapar mindre grupper av äldre som får hjälp att träffas regelbundet med hjälp av våra volontärer.

Vi vänder oss till personer äldre än 75 år som bor ensamma i ordinärt boende, börjar få svårigheter att ta sig ut på egen hand och känner att vänskapskretsen börjar tunnas ut. I praktiken hjälper vi de allra äldsta då medelåldern på de vi hjälper är 87 år. Vi kompletterar andra aktörers verksamhet genom att hjälpa de som inte längre kan ta sig till exempelvis träffpunkter, soppluncher och andra senioraktiviteter.

Välkommen förbi vår monter för att prata mer om hur vi kan samverka för att hjälpa fler äldre ur ofrivillig ensamhet!

Kristdemokraterna

Politisk organisation som kommer ha med informationsmaterial om åtgärder för funktionshindrade.

Neuro Stockholm

Neuro är en oberoende intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vi finns för att ge dig information, stöd och en framtidstro. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.

Parasport Sverige

Vi presenterar flera olika parasporter och vi finns där för att guida dig till rätt sport. Vi presenterar även projekt i vår organisation som på olika sätt ska främja och möjliggöra rörelseglädje för alla. Kom och häng med oss!

DHR

DHR är det självklara valet för dig med nedsatt rörelseförmåga men vi välkomnar alla som vill stödja vårt arbete. Vårt mål att alla ska vara inkluderade i samhället och att rättigheter är möjlighet! Kom förbi vår monter så berättar mer vi om vårt förbund.

Stiftelsen Spinalis

Stiftelsen Spinalis främjar forskning och behandlingsutveckling inom ryggmärgsskadevård och rehabilitering. Spinalis driver även Spinalis Connect som är en nystartad mötesplats för akademi, näringsliv och sjukvård.

RG Aktiv Rehabilitering

Lever du med en ryggmärgsskada eller liknande förutsättningar? RG fokuserar på dina möjligheter till att leva ett rikt och inspirerande liv. Vad vill du göra? Våra förebilder visar att mycket mer som är möjligt än vad man först tror. Kom till vår monter och inspireras till positiv förändring!

I år firar vi vårt 40-årsjubileum med en extra monter (E:06), där vi bjuder på historia och nutid i vår verksamhet.

Personskadeförbundet RTP

Personskadeförbundet RTP är en ideell organisation vars målsättning är att alla ska ha möjlighet att delta i livet på lika villkor. Vi bedriver påverkansarbete och ger information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik-, olycksfalls eller polioskada samt deras närstående.

Om olyckan är framme finns vi här för dig och dina närstående. Tillsammans skapar vi möjligheter i en ny livssituation. Besök oss på www.rtp.se.