logo

AH Utbildning

AH är ett utbildningsföretag.
AH består främst av Anna Hallgren som är utbildad socionom, sexual pedagog och sexolog.
AH utbildar, föreläser och handleder mestadels inom området sexualitet och funktionshinder och rörelsehinder
Föreläser även inom bemötande, möten mellan människor, att leva med personlig assistans, att jobba som personlig assistent, samt vara förälder till barn med funktionshinder och rörelsehinder
I AH monter kommer man finna information kring sexualitet och funktionshinder och rörelsehinder, samt tips på olika sexhjälpmedel som underlättar för att kunna utöva och uppleva sexuell njutning på egenhand eller ihop med annan person.

Besökare Utställare