logo

Aberia Personlig Assistans

Hos Aberia Personlig Assistans är det ditt liv och dina val som står i centrum. Vårt fokus är självbestämmandet och rätten att leva sitt liv på sina villkor. Det är så vi gör. Varje dag. I varje assistans.

På mässan är det vi personligen som är på plats – samma personer du kommer att arbeta med i framtiden. Kom och träffa oss för att lära känna oss bättre!

Besökare Utställare