Mässan kommer att ha öppet för allmänheten kl 9-17 den 23-24 maj 2018.

Utställarinformation från Workman på Kistamässan – visa eller ladda ner dokumentet:

Brev till utställarna mars/april, med praktisk information och kontaktuppgifter till Workman – visa eller ladda ner dokumentet: