Hjultorget ordnas av RG Aktiv Rehabilitering och Personskadeförbundet RTP.

Både RG och RTP arbetar för att öka livskvaliteten för människor som lever med sviterna efter en skada eller sjukdom.

RG:s fokus är att inspirera personer med ryggmärgsskada, eller liknande förutsättningar, att maximera sin självständighet genom träning.

RTP:s fokus är att bedriva påverkansarbete för att få ett tillgängligt samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad livslång rehabilitering och tillgång till assistans och rätt hjälpmedel för att kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt.