logo

Föreläsningar

Den 24 maj håller sex av utställarna på Hjultorget föreläsningar som är kostnadsfria och öppna för mässans besökare.

10.00 - 10.45

Maria Amnell, Utbildningsledare Etac

Etac Prio – minska glappet mellan allround- och komfortrullstol

Att byta rullstol från allround till komfort kan för många rullstolsanvändare bli en mycket stor förändring. Förmågan att själv kunna ta sig fram kortare sträckor, eller att bara vrida på stolen kan gå förlorad. Måste det vara så? Eller finns det en ”mellanlösning” från allround- till komfortrullstol?

11.00 - 11.45

Karin Delén, Jur kand och projektledare på NÄRA AB – personlig assistans

 

Vägen till att skapa sig valmöjligheter i arbetslivet som assistansanvändare

NÄRA AB:s projektledare Karin berättar om sin akademiska resa – från skola till arbete.

12.00-12.45

Andreas Ingemarsson och Fredrik Sjökvist, Legitimerade ortopedingenjörer

Positioneringslösningar – en helhetssyn.
Teamolmeds arbetssätt och processer runt 24 timmars positionering

13.00 - 13.45

Catrine Träff, Leg. Arbetsterapeut och utbildningsansvarig Permobil AB.

Utnyttja elrullstolens funktioner för att förebygga negativa medicinska konsekvenser

Vår kropp behöver aktivitet och rörelse för att fungera. Vi belyser här hur man kan optimera användandet av sin elrullstol i syfte att möjliggöra aktiviteter och upprätthålla en sund funktion i alla organsystem.

14.00 - 14.45

Jan Bebenek, leg sjukgymnast och produktspecialist hos Invacare AB

Optimalt sittande med iShear – världens första verktyg för att mäta skjuvkraft

Skjuvning är en viktig faktor i utvecklingen av trycksår, men har varit svår eller ganska omöjlig att kvantifiera, vilket har gjort det svårt att jämföra olika rullstolsinställningar eller dokumentera olika sittanpassningar ur ett skjuvperspektiv. Därför har glidning och skjuvning varit en riktig klinisk utmaning.

Ishear är det första kliniska verktyget att mäta den totala skuvkraften i ett sittsytem vilket innebär att du enkelt kan övervaka och jämföra skjuvkraften när du justerar eller väljer ett ryggstödssystem, sitsvinklar, tilt, fotstöd, olika sittytor med mera.

Det möjliggör även utbildning av brukare och vårdgivare om korrekt användning och inställning av rullstolen.

15.00-15.45

Anders (Järnmannen) Olsson, Joacim Eriksson, Luv2Move AB

Mitt bästa träningsredskap. En annorlunda sittsårsbehandling

Hur kan en APW (Active Power Wheelchair) bli kallad mitt bästa träningsredskap av en Paralympisk Guldmedaljör? Och hur kan en APW bidra till en sittsårsläkning på en femtedel av den normala tiden? Möt Anders och Joacim i en snabb studie ur verkliga livet med allvar och humor.

Besökare Utställare