Hjultorgets signum har sedan starten 1984 varit att besökarna kan prova, känna och klämma på det som hjälpmedelsmarknaden erbjuder. Mässan vänder sig till besökare som är hjälpmedelsanvändare med en aktiv livsstil, deras anhöriga samt de som förskriver eller på annat sätt arbetar med hjälpmedel för en aktiv livsstil.

Utställarna på Hjultorget har generellt varit mycket nöjda med de senaste mässorna, framför allt med att de når de rätta målgrupperna – aktiva hjälpmedelsanvändare och förskrivare.

Många användar- och yrkesgrupper möts på Hjultorget, vilket ger bra tillfälle till erfarenhetsutbyte mellan:

  • Hjälpmedelsanvändare
  • Fysioterapeuter
  • Arbetsterapeuter
  • Förskrivare
  • Tillverkare och försäljare av hjälpmedel
  • Bil- och bostadsanpassningsföretag
  • Personal som hanterar hjälpmedel, bil- och bostadsanpassning

Några utställare om Hjultorget 2016:

“Trevlig stämning bland besökarna, som också var mycket intresserade av mycket.” Anne, Neuroförbundet

“Bra blandning av besökare.”

“Mycket bra mässa!” Anita, Invacare

“Trevligt och bra service! Vi ses nästa gång.” Ossi, Anpassarna Gunnerius

“En rolig mässa, många brukare, mycket att testa själv.” Karin, Neuroförbundet