logo

Inspirationsdagarna

Informationen på den här sidan gäller Hjultorget 2020. Informationen kommer att uppdateras under vintern 2021/2022.

Stiftelsen Spinalis och Rehab Station Stockholm ordnar de mycket uppskattade Inspirationsdagarna i samarbete med Hjultorget.Programmet innehåller högintressanta föreläsningar med kunniga och inspirerande föreläsare.

Inspirationsdagarnas föreläsningar hålls i lokalen M2.

Sidan kommer att uppdateras löpande med information om föreläsare och föreläsningar.

På Hjultorget håller även flera ledande hjälpmedelstillverkare och organisationer workshops/föreläsningar, programmet till dem hittar du här» 

Anna-Carin Lagerström, leg fysioterapeut, hälsopedagog

Ett lättare och friskare liv!

För den som lever med minskad rörelseförmåga finns särskilda skäl att se över sina levnadsvanor och ta hand om sin hälsa. Här får du hälsotips riktade just till dig, för att du ska må så bra som möjligt.

Anna Sandberg Falk, curator IKEA Museum & Yasmin Nilson, journalist och föreläsare

IKEA och utställningen LikaOlika

Smart design föds när vi ser världen med andras ögon. Utställningen LikaOlika på IKEA Museum handlar om kroppen, inkluderande design och en enklare vardag. För oss alla. I samma sekund som vi tar ett steg tillbaka och tvingas byta perspektiv öppnas dörrarna till nya möjligheter. Hur kan design skapa ett mer inkluderande samhälle? Med hjälp av elva personer med egna erfarenheter söker vi svaret. I flera designprojekt har IKEA utforskat inkluderande design – alltid med målet att förbättra vardagen för oss alla. Några av projekten presenteras i utställningen.
Kollektionen OMTÄNKSAM togs fram med hjälp av experter och vårdpersonal för att förenkla vardagen för äldre, personer med en funktionsvariation och alla som tillfälligt behöver extra stöd.

Cecilia Norrbrink, leg fysioterapeut och docent i rehabiliteringsmedicin

Smärta – en utmaning

Föreläsning om den neuropatiska smärta som kan drabba personer med ryggmärgsskada. Hon berättar om diagnostik, möjliga behandlingsalternativ och egenstrategier.

Kent Revedal

Vad gör jag när smärtan inte ger sig?

Många lever med en smärta som inte ger med sig, trots mediciner och träning. Föreläsningen handlar om vilka olika typer av smärta som finns och vilka strategier som vanligen används för de olika typer av smärta man kan uppleva. Kent Revedal är författare och föreläsare och blev ryggmärgsskadad 2010.  Han lever sedan dess med smärta. Han har föreläst om smärta sedan 2016 och kom i höstas ut med en bok i ämnet.

Claes Hultling, professor & Malin Sallstedt, fysioterapeut

Filosofi inom rehabilitering

Med hjälp av filosofi uppstår nya sätt att arbeta inom rehabilitering. Människor som drabbats av en allvarlig sjukdom eller en svår skada kan genom filosofiska verktyg få stöd att hantera sin nya livssituation. Den filosofiska processen hjälper dem att se gamla värderingar och hitta nya synsätt som fungerar.

Karolina Anner & Marit Sundin

Kan en förebildscoach vara vägen till nya möjligheter?

Som förebild är du trovärdig, som coach har du fokus på möjligheter. Denna kombination är unik. Marit och Karolina, som båda är diplomerade coacher har i coachprojektet låtit dessa två pusselbitar mötas. En förebildscoach balanserar hela tiden mellan att dela med sig av sin erfarenhet och samtidigt sätta individen i fokus. I föreläsningen om coachprojektet får vi veta mer om coachingens styrkor och hur man som förebild kan förvalta sitt förebildskap med hjälp av ett coachande förhållningsätt.

Malin Nordin, leg sjuksköterska, uroterapeut

Neurologisk blåsa och tarm

Lär dig mer om hur en neurologisk skada kan påverka blåsa och tarm.

Elisabet Åkesson, lektor, docent och läkare & Charlotte Sjöberg, forskningsassistent Spinalis

Forskning och framsteg

En uppdatering om det aktuella forskningsläget inom ryggmärgsskadevärlden. Föreläsningen utgår från frågor som skickats in i förväg av målgruppen.

Madeleine Stenius, undersköterska & Carin Bergfeldt, arbetsterapeut

Känsligt läge – om trycksår

För att förebygga och behandla trycksår och/eller sår orsakade av fukt behövs en helhetssyn. Om man inte utreder orsaken till sårens uppkomst är det svårt att nå hållbara resultat.

Besökare Utställare