logo

Inerventions

Inerventions är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklat Mollii, en revolutionerande produkt för att dämpa felaktig muskelspänning hos människor med skador på centrala nervsystemet. Mollii är en helkroppsdräkt med 58 integrerade elektroder som med svaga elektriska impulser kan stimulera alla kroppens större muskelgrupper simultant. Mollii har med stor framgång använts i fem år och har idag ca 1000 användare i 12 europeiska länder.

Besökare Utställare