logo

Hjälpmedelsbolaget i norden AB

Hjälpmedelsbolaget jobbar för att fo?renkla ma?nniskor, fo?retag och organisationers vardag. Vi erbjuder de mest funktionella produkterna inom området hja?lpmedel, förbrukning och va?lfa?rdsteknik. Eftersom vi har ett brett kontaktnät med olika leverantörer är vi säkra på att vi kan hitta den produkt som lämpar sig bäst för dig.
Vi erbjuder också tillga?nglighetsanalyser och a?tga?rder enligt ga?llande lagkrav samt organisationsanpassade helhetslo?sningar fo?r fo?rbrukningsmaterial. Vi finns med under hela processen, från idè och behov till implementerad produkt eller avhjälpt hinder.
Besökare Utställare