logo

Faster Forward

Faster Forward är en app för nöje, passion och upptäckarglädje med målsättningen att skapa en mer aktiv livsstil för personer med funktionsnedsättning. Faster Forward är likaså en plats för familj och vänner som önskar att hitta aktiviteter att utföra tillsammans!

Besökare Utställare