logo

Inspirationsdagarna 2018

Stiftelsen Spinalis och Rehab Station Stockholm ordnar de mycket uppskattade Inspirationsdagarna i samarbete med Hjultorget.

Programmet kommer att innehålla högintressanta föreläsningar med kunniga och inspirerande föreläsare. Fler föreläsningar kommer att presenteras under våren.

Moha Frikraft

Synlig fast osynlig 

Moha Frikraft skriver och bloggar om att ha ADHD, autism och cp-skada. Hon har även gjort viral succé som fotomodell för mångfald. I föreläsningen utmanar hon sina talsvårigheter och berättar hur hon får livet att fungera och gör allting möjligt.

Fredrik von Kieseritzky, doktor i organisk kemi och läkemedelskemist

Claes Hultling, läkare och docent

Medicinsk cannabis – snart i Sverige?

Lyssna på ett samtal mellan Fredrik von Kieseritzky och Claes Hultling om utsikterna att få medicinsk cannabis klassat som läkemedel.

Debatt om bilstöd

Det reformerade bilstödet har gett kännbara konsekvenser för personer med funktionsnedsättning.

Inbjudna är berörda politiker, representanter från Försäkringskassan, branschföreträdare samt personer som själva är direkt berörda av bilstödet.

Maria Persdotter, förbundsordförande RBU

Hotet mot LSS

Personlig assistans är en förutsättning för ett aktivt liv. Men det är en rättighet som nu är hotad, inte minst för barn. Maria Persdotter berättar om den negativa utvecklingen inom LSS och vad som kan göras för att vända den.

Anna-Carin Lagerström fysioterapeut och hälsopedagog

Mat för glada magar!

Just nu pratas det mycket om tarmflora och ”goda bakterier”. Här får du veta mer om hur du ska äta för att må bättre.

Alejandro Sinisalo

Fuck våldet

Alejandro utsågs förra året till Årets unga förebild av Fryshuset. Två år har gått sedan hans 15-årige lillebror Robin Sinisalo sköts ihjäl utanför sin egen port i Akalla. Sedan dess har Alejandro Sinisalo kämpat mot gatuvåldet. Han har bland annat startat organisationen Fuck våldet.

Annika Taesler

Ända in i märgen

Annika ramlade av en häst, bröt nacken och blev nästintill totalförlamad för 14 år sedan. I dag är hon journalist, författare och mamma till en femårig son. Med utgångspunkt i självbiografin Ända in i märgen pratar hon om vad vi menar med identitet, integritet och människovärde – och vad som händer med en människa när allt hon är tas ifrån henne.

Max Nilén

Teaterföreställningen ”Rulle”

En enmansföreställning av och med skådespelaren Max Nilén. Om att vara helt normal, men ändå inte riktigt.
Sök på ”Rulle Max Nilén” på Youtube och se ett smakprov!

Politisk debatt
Hur skapar vi ett inkluderande samhälle som utgår från människors olikheter? För personer med funktionsnedsättning finns en rad hinder i samhället som inskränker självbestämmandet och begränsar delaktigheten. Hur arbetar de politiska partierna för att undanröja dessa hinder och skapa ett inkluderande samhälle?

Madde Stenius, undersköterska och Carin Bergfeldt, leg arbets-terapeut på Rehab Station Stockholm

Trycksår – med livet som insats

Hur kan man förebygga trycksår och vad gör man när de uppkommit?

Rim Alexandra Halfya & Elin Goude Öhgren

Integration genom Aktiv Rehabilitering
Nyanlända personer med ryggmärgsskada eller liknande förutsättningars behov av “extra” integrering i samhället för att kunna leva självständiga och innehållsrika liv.

 

Anna-Carin Lagerström, fysioterapeut och hälsopedagog

Att hålla vikten för ett lättare liv!

Anna-Carin Lagerström presenterar den nya broschyren Mat, vikt & hälsa för dig med ryggmärgsskada.

Sophie Gunnarsson, projektledare för Arvsfondsprojektet Sex i rörelse som drivs av RFSU Stockholm.

Sex i rörelse – om sex, normer och funktion
Hur påverkar normer kring sex och funktion personer med normbrytande funktionalitet? Varför är det lika viktigt att prata om sex som LSS och hur får unga personer med rörelsenedsättning självförtroende nog att våga dejta och vara intima med andra personer?

Nora Sandholdt & Erika Nilsson Spinalis

Kunskap är makt
Genom att ha kunskap om sin funktions-nedsättning och vanliga komplikationer, sina rättigheter samt hjälpmedel kan en person öka sin egen självständighet och livskvalitet avsevärt. Ryggmärgsskada.se arbetar med att sprida information om hur det är att leva med en ryggmärgsskada, skapa nätverk och visa positiva förebilder.

Besökare Utställare