logo

Inspirationsdagarna 2018

Stiftelsen Spinalis och Rehab Station ordnar de mycket uppskattade Inspirationsdagarna i samarbete med Hjultorget.

Programmet presenteras under våren och kommer att innehålla högintressanta föreläsningar med kunniga och inspirerande föreläsare.

Besökare Utställare