logo

Utställare 2018


Monter Utställare Beskrivning
P.ass.FORM AB P.ass.FORM AB är ett familjeföretag som har arbetat med personlig assistans sedan 1995. Vi erbjuder personlig assistans i hela landet och ger dig service av erfaren och kompetent personal som har arbetat länge i branschen.
A:01 P.ass.FORM AB P.ass.FORM AB vänder sig till funktionshindrade personer och ger dem vård och omsorg i deras vardag. Vi jobbar med brukaren i centrum. Integritet, medbestämmande, flexibilitet och trygghet är några av våra grundpelare i arbetet med den enskilde.
D:09 Panthera AB
Panthera AB är ett företag beläget i Spånga nordväst om Stockholm. Vi har sedan 1989 tillverkat aktivrullstolar för barn och vuxna. Vi har fem produktspecialister som är stationerade i Spånga, Umeå och Falkenberg. Panthera är tillverkare av världens lättaste rullstol Panthera X.

På Hjultorget kommer vi visa vår nya generation Panthera S3 och så har vi som vanligt fri service av alla Pantherastolar.
C:17B Permobil AB Permobil är en av världens ledande tillverkare av elektriska rullstolar. Den kunskap vi samlat på oss under snart 50 år är unik. Vi har lärt oss av människor med olika form av funktionsnedsättningar vad som krävs för att möta deras behov.
C:17 Permobil Car Adaptation Den kunskap vi samlat på oss under snart 50 år är unik. Framför allt har vi lärt oss av människor med olika form av funktionsnedsättning vad som krävs. Det är ett arbete under ständig utveckling. Sedan länge kan vi dessutom komplettera våra rullstolar med extra frihet i egen anpassad bil. Permobil Bilanpassning finns på fem orter; Timrå, Stockholm, Hedemora, Bankeryd och Lomma. Vi anpassar din bil nära dig!
D:08 Personskadeförbundet RTP Personskadeförbundet RTP är en ideell organisation vars målsättning är att alla ska ha möjlighet att delta i livet på lika villkor. Vi bedriver påverkansarbete och ger information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik- olycksfalls eller polioskada samt deras närstående.
Till oss kan du vända dig för att få kontakt med människor som är, eller har varit, i en liknande situation. Besök oss på www.rtp.se.
E:03 Rehab Station Stockholm Rehab Station är nordens största rehabiliteringscenter med inriktning på ryggmärgsskador och andra neurologiska sjukdomar.
D:06 RG Aktiv Rehabilitering Med visionen ”ett rikt och inspirerande liv för personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar” är vårt uppdrag är att inspirera personer i målgrupperna att maximera sin självständighet genom träning. Med förebilder, kunskap och fokus på möjligheter vill vi stärka individers mod, vilja och förmåga till delaktighet i samhället.
A:13 RgRh Stockholm Skola/habilitering
E:03 Stiftelsen Spinalis Stiftelsen Spinalis bedriver forskning och behandlingsutveckling inom ryggmärgsskaderehabilitering.
background

Gratis biljett för besökare & utställarkort för utställare

Registrera dig nu till Hjultorget 23-24 maj 2018.

logo
Till registreringen arrow
Besökare Utställare